Odluka o prihvatanju najpovoljnijeg ponuđača direktnog sporazuma

Broj pregleda : 292 Odluka o prihvatanju ponude najpovoljnijeg ponudjača putem direktnog sporazuma. JZU „Zavod za forenzicku psihijatriju Sokolac“, 2019   ČlanciOdluka o dodjeli ugovora za LOT 1, LOT 2, LOT 3ZAVOD ZA FORENZIČKU PSIHIJATRIJU SOKOLAC ORGANIZUJE NAUČNO-STRUČNU KONFERENACIJU PSIHIJATARA I PRAVNIKAISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI ZA LIJEKOVE I SANITETSKI MATERIJALObavještenje o nabavci lijekova i sanitetskog … Настави са читањем Odluka o prihvatanju najpovoljnijeg ponuđača direktnog sporazuma