Lista e-mail kontakata

Direktor :                                                                                                          Đorđe Radić                                                djordje.radic@zzfps.ba


Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove:                                          Zoran Kosorić                                                   zorankosoric@zzfps.ba


Tehnički sekretar:                                                                                           Aleksandra Savić                                             aleksandrasavic@zzfps.ba


Rukovodilac službe za ekonomske poslove:                                                     Milomir Đurović                                               milomirdjurovic@zzfps.ba


Rukovodilac službe za opšte, pravne, kadrovske i tehničke poslove:     Zora Gojković                                                   zoragojkovic@zzfps.ba


Glavna sestra Zavoda:                                                                                    Dara Paunić                                                      darapaunic@zzfps.ba


Referent zaštite i zdravlja na radu:                                                              Davorin Đurović                                              davorindjurovic@zzfps.ba


Službenik za odnose sa javnošću:                                                                 Suzana Soldar                                                  suzanasoldar@zzfps.ba


Socijalni radnik:                                                                                              Suzana Vučković                                             suzanavuckovic@zzfps.ba


Psiholog:                                                                                                           Dragana Parlić                                                draganaparlic@zzfps.ba


Načelnica odjeljenja za psihotične poremećaje:                                        Persa Gunjević                                                 persagunjevic@zzfps.ba


Radno-okupacioni terapeut:                                                                         Dara Janković                                                 darajankovic@zzfps.ba


JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac