BIBLIOTEKA FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU POKLONILA KNJIGE ZAVODU ZA FORENZIČKU PSIHIJATRIJU

Posted on

Broj pregleda : 99   07.05.2019. godine Biblioteka filozofskog fakulteta u Novom Sadu poslala je Zavodu za forenzičku psihijatriju 107 knjiga koje će pomoći u radu sa pacijentima u okviru radno-okupacione terapije. Zahvaljujemo se upravnici Biblioteke filozofskog fakulteta u Novom Sadu Nataši Belić na donaciji i zalaganju. JZU „Zavod za forenzicku psihijatriju Sokolac“, 2019

Print Friendly, PDF & Email

Proslava Vaskrsa i Uskrsa

Posted on

Broj pregleda : 147 U proteklih 15 dana štićenici Zavoda za forenzičku psihijatriju, u sklopu radne terapije odsjeka za rehabilitaciju  i resocijalizaciju, radili su na farbanju i šaranju jaja u cilju proslave katoličkog praznika Uskrsa i pravoslavnog praznika Vaskrsa. Ovom prilikom organizovano je i takmičenje u izboru za najtvrđe jaje. Pobjedniku  takmičenja uručena je i […]

Print Friendly, PDF & Email

ŠESTI KONGRES PSIHOLOGA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Posted on

Broj pregleda : 261 U Banja Luci u hotelu „Bosna“ je u četvrtak 11.04. počeo Šesti kongres psihologa sa međunarodnim učescem koji traje tri dana do 13.04. Organizator Kongresa je Savez društva psihologa Bosne i Hercegovine, Društva psihologa RS, Društva psihologa u Federaciji BiH i Društva psihologa Brčko distrikta. Ispred Zavoda za forenzičku psihijatriju Sokolac […]

Print Friendly, PDF & Email

DRUGA EKSPERTNA POSJETA S CILJEM PROCJENE PRIMJENE REZULTATA OBUKE OSOBLJA OBAVLJENE U PERIODU JULI-NOVEMBAR U JZU ZAVOD ZA FORENZIČKU PSIHIJATRIJU SOKOLAC

Posted on

Broj pregleda : 217 U okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Vijeća Evrope Horizontala podrška zemljama Zapadnog Balkana i Turske koji se u Bosni i Hercegovini provodi pod nazivom „Unapređenje mehanizama zaštite ljudskih prava pritvorenih i zatvorenih osoba“ 1-2 aprila 2019. organizovana je Druga ekspertna posjeta s ciljem procjene rezultata obuke obavljene sa osobljem Zavoda […]

Print Friendly, PDF & Email