Radnici Zavoda za forenzičku psihijatriju u posjeti Javnoj ustanovi „Terapijska zajednica Kampus“

Posted on

Broj pregleda : 94 Javna ustanova „Terapijska zajednica Kampus“ Kantona Sarajevo osnovana je od strane Skupštine Kantona Sarajevo 2003. godine, a prvi korisnici primljeni su 01. jula 2007. godine. Ustanova je predviđena za smještaj i tretman 30 ovisnika i ovisnica o psihoaktivnim supstancama. Ovo  je prva terapijska zajednica u Bosni i Hercegovini iza koje, kao […]

Print Friendly, PDF & Email

Zavodu za forenzičku psihijatriju odborena sredstva po programu finansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca, demobilisanih boraca i RVI VRS „ZAJEDNO DO POSLA“ U 2019 GODINI

Posted on

Broj pregleda : 445 Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac prošao je konkurs  JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske  za korištenja sredstva po Programu finansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca, demobilisanih boraca i RVI VRS „ZAJEDNO DO POSLA“ U 2019 GODINI. Programom je predviđeno finansiranje zapošljavanja kod poslodavca djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i […]

Print Friendly, PDF & Email

Zavodu za forenzičku psihijatriju odobrena sredstva po „Program zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2019 godini“

Posted on

Broj pregleda : 170 Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac prošao je konkurs  JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske  za korištenja sredstva po Programu zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2019 godini. Program ima za cilj osposobljavanje mladih lica sa evidencije nezaposlenih lica i samostalan rad u struci. U Zavodu za forenzičku psihijatriju 6 […]

Print Friendly, PDF & Email

PRVA PRODAJNA IZLOŽBA ŠTIĆENIKA ZAVODA ZA FORENZIČKU PSIHIJATRIJU

Posted on

Broj pregleda : 194 Za vrijeme održavanja 56-tih MOSI igara, koje se ove godine održavaju u Sokocu, dobili smo priliku da izložimo i prodajemo suvenire koji nastaju radom, posvećenosti i trudom štićenika Zavoda za forenizičku psihijatriju Sokolac, u okviru Odsjeka za rehabilitaciju. U kreativnoj radionici štićenici Zavoda svakodnevno kreiraju i stvaraju različite predmete u kojima […]

Print Friendly, PDF & Email

USPJEŠNO ZAVRŠENA STRUČNO-NAUČNA KONFERENCIJA „DRUGI FORENZIČKI SUSRETI SOKOLAC 2019.“

Posted on

Broj pregleda : 288 U petak 21. juna u organizaciji Zavoda za forenzičku psihijatriju Sokolac, uspješno je organizovana stručno-naučna Konferencija psihijatara i pravnika BiH sa regionalnim učešćem pod nazivom „Drugi forenzički susreti Sokolac 2019 godine“. Konferencija se održala na Palama u hotelu Damis sa početkom u 10 časova i završetkom u 18 časova. Konferenciji su […]

Print Friendly, PDF & Email