Odluka

Posted on

Broj pregleda : 63 Odluka o prihvatanju ponude po direktnom sporazumu ponuđača Butik „Švrćko“, Ninoslava Jakšić … ODLUKA O PRIHVATU PONUDE ZA NABAVKU RADNE ODJEĆE JZU „Zavod za forenzicku psihijatriju Sokolac“, 2019 Priložene datoteke ODLUKA O PRIHVATU PONUDE ZA NABAVKU RADNE ODJEĆE (290 kB)

Print Friendly, PDF & Email

JU NARODNA BIBLIOTEKA “VUK KARADŽIĆ“ KRAGUJEVAC POKLONILA KNJIGE ZAVODU

Posted on

Broj pregleda : 127 JZU Narodna biblioteka „Vuk Karadžić“ Kragujevac 29.08.2019. godine poklonila je Zavodu za forenzičku psihijatriju Sokolac 14 paketa knjiga koje će obogatiti knjižni fond biblioteke Zavoda za forenzičku psihijatriju i naprijediti radno-okupacionu terapiju. Takođe,  Dara Janković, šef odsjeka za rehabilitaciju Zavoda za forenzičku psihijatriju Sokolac i direktor Narodne biblioteka „Vuk Karažić“ Kragujevac, […]

Print Friendly, PDF & Email

Vlada Republike Srpske dala saglasnost na Godišnji program rada i Finansijski plan Zavoda za forenzičku psihijatriju Sokolac

Posted on

Broj pregleda : 161 Na 31. sjednici Vlade Republike Srpske, održanoj 1.08.2019. donijeta је: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JZU ZAVOD ZA FORENZIČKU PSIHIJATRIJU SOKOLAC ZA 2019. GODINU I Daje se saglasnost na Godišnji program rada i Finansijski plan JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac za 2019.godinu. II Ova […]

Print Friendly, PDF & Email

Predstavnici Javne ustanove „Terapijska zajednica Kampus“ Kantona Sarajevo posjetili Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac

Posted on

Broj pregleda : 160 Dana 23.07.2019. prestavnici Javne ustanove „Terapijska zajednica Kampus“ Kantona Sarajevo posjetili su Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac. Cilj posjete je bio da se predstavi rad Zavoda za forenzičku psihijatriju Sokolac kao i da se razmijene iskustva u vezi sa radom sa ovisnim osobama. VD direktor Zavoda za forenzičku psihijatriju Sokolac Bojan […]

Print Friendly, PDF & Email

Radnici Zavoda za forenzičku psihijatriju u posjeti Javnoj ustanovi „Terapijska zajednica Kampus“

Posted on

Broj pregleda : 228 Javna ustanova „Terapijska zajednica Kampus“ Kantona Sarajevo osnovana je od strane Skupštine Kantona Sarajevo 2003. godine, a prvi korisnici primljeni su 01. jula 2007. godine. Ustanova je predviđena za smještaj i tretman 30 ovisnika i ovisnica o psihoaktivnim supstancama. Ovo  je prva terapijska zajednica u Bosni i Hercegovini iza koje, kao […]

Print Friendly, PDF & Email