ZAVOD ZA FORENZIČKU PSIHIJATRIJU SOKOLAC ORGANIZUJE NAUČNO-STRUČNU KONFERENACIJU PSIHIJATARA I PRAVNIKA

Posted on

Broj pregleda : 672 Dana 21.06.2019. u hotelu „Damis“ na Palama sa početkom u 10 časova, Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac organizuje naučno-stručnu konferenciju pod nazivom „Drugi forenzički susreti Sokolac 2019.“ na temu „URAČUNLJIVOST-medicinski i krivičnopravni aspekti“. Učesnici Konferencije će biti psihijatri iz RS, FBiH, BiH i psihijatri iz zemalja okruženja, predstavnici sudova RS, FBiH i […]

ŠESTI KONGRES PSIHOLOGA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Posted on

Broj pregleda : 488 U Banja Luci u hotelu „Bosna“ je u četvrtak 11.04. počeo Šesti kongres psihologa sa međunarodnim učescem koji traje tri dana do 13.04. Organizator Kongresa je Savez društva psihologa Bosne i Hercegovine, Društva psihologa RS, Društva psihologa u Federaciji BiH i Društva psihologa Brčko distrikta. Ispred Zavoda za forenzičku psihijatriju Sokolac […]

U TREBINJU USPJEŠNO ZAVRŠENA OBUKA OSOBLJA JZU ZAVOD ZA FORENZIČKU PSIHIJATRIJU SOKOLAC

Posted on

Broj pregleda : 1.046 U periodu 7-9. novembra 2018. u Trebinju je organizovana četvrta sesija obuke za osoblje JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac. Obuka je održana na osnovu Protokola za postupanje sa forenzičkim pacijentima u zatvorenom okruženju. Podsjećamo, u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Vijeća Evrope Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku […]