Novosti

ZAVOD ZA FORENZIČKU PSIHIJATRIJU ORGANIZUJE KONFERENCIJU „PRVI FORENZIČKI SUSRETI“

Pod potkroviteljstvom ministarstva zdravlja i socijale zaštite Republike Srpske, JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac organizuje stručno-naučnu Konferenciju psihijatara i pravnika BiH sa regionalnim učešćem.

Konferencija pod nazivom: „Prvi forenzički susreti“, održaće se u Sokocu 22. juna 2018. godine

Radovi prezentovani na Konferenciji biće štampani u posebnom zborniku radova.

 

 

PRELIMINARNI PROGARAM

 1. Institucionalni okvir u tretmanu forenzičkih pacijenata

-Prof. Dr Ratko Kovačević, Zavod za forenzičku psihijatriju, Sokolac

 1. Zaštita lica sa duševnim smetnjama u krivičnom postupku u BiH: zakonsko uređenje i međunarodni standardi.

-Akademik prof. Dr Miodrag Simović, Ustavni sud BiH, Sarajevo

 1. Psihijatrijski tretman forenzičkih pacijenata u BiH-nekad i sad

-Mr. Sci dr Persa Gunjević, Zavod za forenzičku psihijatriju, Sokolac

 1. Forma i odlike postupanja za primenu mera bezbednosti medicinskog karaktera

-Prof. Dr Vojislav Đurđić, Pravni fakultet, Niš

 1. Najčešći psihotični poremećaji u populaciji forenzičkih pacijenata

-Prof. Dr Vojislav Đurđić, Pravni fakultet, Niš

 1. Psihotični pacijent-realna i predpostavljena opasnost

-Prof dr. Nera Zivlak Radulović, Klinika za psihijatriju, Banja Luka

 1. Psihopatologija adolescencije i njen forenzički značaj

-Prof. Dr Mira Spremo, Klinika za psihijatriju, Banja Luka

 1. Savremeni psihofarmaci u liječenju forenzičkih pacijenta

-Prof. Dr Abdulah Kučukalić, Klinika za psihijatriju, Sarajevo

 1. Mere bezbednosti medicinskog karaktera u Republici Srbiji-psihijatrijskih aspekt

-Prim dr  Milan Stanojković, Neuropsihijatrijska bolnica „Gornja Toponica“, Niš

 1. Medicinske mere bezbednosti u pravu Republike Srbije

-Prof. dr Dragan Jovašević, Pravni fakultet Niš

-Prof. dr Marina M. Simović, Fakultet pravnih nauka Univerzitet „Apeiron“, Banja Luka

 1. Tretman psihičkih abnormalnih delinkvenata u Republici Hrvatskoh

-Prof. dr Vlado Jukić, Klinika za psihijatriju „Vrapče“, Zagreb

 1. Današnje mogućnosti liječenja forenzičkih pacijenata na slobodi

-Prof. dr Snežana Medenica, Medicinski fakultet, Foča

 1. Psihološka eksploracija ličnosti u funkciji liječenja forenzičkih pacijenata

-Prof. dr Spasenija Ćeranić, Filozofski fakultet, Istočno Sarajevo

 1. Krivične sankcije prema maloljetnicima i njihove izvršenje u federaciji BiH

-Prof. dr Vladimir M. Simović, Tužilaštvo BiH, Sarajevo

 1. Uloga u lečenju forenzičkih pacijenata

-Prim dr Ljiljana Mihajlovski, Neuropsihijatrijska bolnica „Dr Slavoljub Bakalović“, Vršac

 1. Socio-terapijski i radno-okupacioni tretman forenzičkih pacijenata

-Prim dr Sanja Stanojković, Neuropsihijatrijska bolnica „Gornja Toponica“, Niš


JZU „Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac“, 2018

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *