BIBLIOTEKA FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU POKLONILA KNJIGE ZAVODU ZA FORENZIČKU PSIHIJATRIJU

Posted on

Broj pregleda : 660   07.05.2019. godine Biblioteka filozofskog fakulteta u Novom Sadu poslala je Zavodu za forenzičku psihijatriju 107 knjiga koje će pomoći u radu sa pacijentima u okviru radno-okupacione terapije. Zahvaljujemo se upravnici Biblioteke filozofskog fakulteta u Novom Sadu Nataši Belić na donaciji i zalaganju. JZU „Zavod za forenzicku psihijatriju Sokolac“, 2019