Radnici Zavoda za forenzičku psihijatriju u posjeti Javnoj ustanovi „Terapijska zajednica Kampus“

Posted on

Broj pregleda : 153 Javna ustanova „Terapijska zajednica Kampus“ Kantona Sarajevo osnovana je od strane Skupštine Kantona Sarajevo 2003. godine, a prvi korisnici primljeni su 01. jula 2007. godine. Ustanova je predviđena za smještaj i tretman 30 ovisnika i ovisnica o psihoaktivnim supstancama. Ovo  je prva terapijska zajednica u Bosni i Hercegovini iza koje, kao […]