Vlada Republike Srpske dala saglasnost na Godišnji program rada i Finansijski plan Zavoda za forenzičku psihijatriju Sokolac

Posted on

Broj pregleda : 251 Na 31. sjednici Vlade Republike Srpske, održanoj 1.08.2019. donijeta је: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JZU ZAVOD ZA FORENZIČKU PSIHIJATRIJU SOKOLAC ZA 2019. GODINU I Daje se saglasnost na Godišnji program rada i Finansijski plan JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac za 2019.godinu. II Ova […]