Radnici odsjeka za rehabilitaciju i resocijalizaciju JZU „Zavoda za forenzičku psihijatriju“ prisustvovali trodnevnoj obuci

Posted on

Broj pregleda : 405 U okviru radionice „Jačanje kapaciteta osoblja za proširenje rehabilitacionih usluga u okviru okupacione terapije“ vrši se dodatna obuka okupacionih terapeuta u izradi kozmetičkih i higijenskih sredstava u svrhu jačanja kompetencija okupacionih terapeuta  BuH u radu sa klijentima sa teškim mentalnim poteškoćama. U pitanju je trodnevna radionica za osoblje i pacijente Psihijatrijske […]

PREDSTAVLJANJE JZU ZAVOD ZA FORENZIČKU PSIHIJATRIJU SOKOLAC: Unaprijediti saradnju u cilju bolje iskorišćenosti kapaciteta JU Zavoda za forenzičku psihijatriju u Sokocu

Posted on

Broj pregleda : 684 Dana 27.09.2019. sa početkom u 11h u prostorijama Zavoda za forenzičku psihijatriju Sokolac održan je radni sastanak sa ciljem predstavljanja JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac. Organizatori sastanka su: Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Ambasada Švajcarske u Bosni i Hercegovini. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić otvorio […]