Predstavnici Javne ustanove „Terapijska zajednica Kampus“ Kantona Sarajevo posjetili Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac

Posted on

Broj pregleda : 619 Dana 23.07.2019. prestavnici Javne ustanove „Terapijska zajednica Kampus“ Kantona Sarajevo posjetili su Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac. Cilj posjete je bio da se predstavi rad Zavoda za forenzičku psihijatriju Sokolac kao i da se razmijene iskustva u vezi sa radom sa ovisnim osobama. VD direktor Zavoda za forenzičku psihijatriju Sokolac Bojan […]

Radnici Zavoda za forenzičku psihijatriju u posjeti Javnoj ustanovi „Terapijska zajednica Kampus“

Posted on

Broj pregleda : 629 Javna ustanova „Terapijska zajednica Kampus“ Kantona Sarajevo osnovana je od strane Skupštine Kantona Sarajevo 2003. godine, a prvi korisnici primljeni su 01. jula 2007. godine. Ustanova je predviđena za smještaj i tretman 30 ovisnika i ovisnica o psihoaktivnim supstancama. Ovo  je prva terapijska zajednica u Bosni i Hercegovini iza koje, kao […]

Zavodu za forenzičku psihijatriju odborena sredstva po programu finansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca, demobilisanih boraca i RVI VRS „ZAJEDNO DO POSLA“ U 2019 GODINI

Posted on

Broj pregleda : 1.086 Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac prošao je konkurs  JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske  za korištenja sredstva po Programu finansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca, demobilisanih boraca i RVI VRS „ZAJEDNO DO POSLA“ U 2019 GODINI. Programom je predviđeno finansiranje zapošljavanja kod poslodavca djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i […]

Zavodu za forenzičku psihijatriju odobrena sredstva po „Program zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2019 godini“

Posted on

Broj pregleda : 877 Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac prošao je konkurs  JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske  za korištenja sredstva po Programu zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2019 godini. Program ima za cilj osposobljavanje mladih lica sa evidencije nezaposlenih lica i samostalan rad u struci. U Zavodu za forenzičku psihijatriju 6 […]

PRVA PRODAJNA IZLOŽBA ŠTIĆENIKA ZAVODA ZA FORENZIČKU PSIHIJATRIJU

Posted on

Broj pregleda : 634 Za vrijeme održavanja 56-tih MOSI igara, koje se ove godine održavaju u Sokocu, dobili smo priliku da izložimo i prodajemo suvenire koji nastaju radom, posvećenosti i trudom štićenika Zavoda za forenizičku psihijatriju Sokolac, u okviru Odsjeka za rehabilitaciju. U kreativnoj radionici štićenici Zavoda svakodnevno kreiraju i stvaraju različite predmete u kojima […]