Supervizijska posjeta od strane XY

Posted on

Broj pregleda : 160 Nakon trodnevne radionice „Jačanje kapaciteta osoblja za proširenje rehabilitacionih usluga u okviru okupacione terapije“ koja je bila održana u Zavodu za forenzičku psihijatriju Sokolac od 22.- 24. 01. 2020. godine , obavljena je supervizijska posjeta od strane edukatorice okupaconog terapeuta u mentalnom zdravlju Maide Ibrahimagić Sarajlić 21. 02. 2020 godine. Edukatorica […]