Grupa bosanskohercegovačkih stručnjaka sačinjava nacrt priručnika za forenziku

Posted on

Broj pregleda : 27 Radna grupa sastavljena od zatvorskih službenika i službenika za provodjenje zakona se sastala putem video poziva 25. juna 2020 radi sačinjavanja priručnika za međuagencijsku saradnju u vezi sa tretmanom i resocijalizacijom forenzičkih pacijenata u Bosni i Hercegovini. Svrha ovog priručnika je dopuniti dobru postojeću praksu i institucionalne programe obuke preporukama Evropskog […]