NovostiOglasna tabla

Promocija Zbornika radova: Nasilnički kriminalitet – Seksualna delikvencija i nasilje u porodici.

Dana 26.02.2021. godine u hotelu Zlatni Bor Sokolac, a u skladu sa aktuelnom higijensko-epidemiološkom situacijom, održana je promocija Zbornika radova pod nazivom Nasilnički kriminalitet: Seksualna delikvencija i nasilje u porodici. Urednici Zbornika radova su Prof. dr Ratko Kovačević i akademik prof. dr Miodrag Simović, a izdavač je JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac. U skladu sa ranijom opredjeljenosti Zavoda da se aktivno bavi stručno-naučnom djelatnosti u prethodnom periodu su do sada u organizaciji Zavoda organizovane dvije naučne-stručne konferencije koje su okupile vodeće psihijatre i pravnike iz BiH i regiona. Značaj ovih skupova bio je u tome što se na njima pored referisanja stručnih referata, razmjenjivala su se i iskustva stručnjaka iz domena forenzičke psihijatrije, psihologije i krivičnog prava. Kako se nisu Treći forenzički susreti mogli održati u junu 2020. godine zbog nepovoljne epidemiološke situacije, uprava Zavoda i stručni tim je odlučio da se ne prekine tradicija

Zavoda kada je u pitanju njegovanje naučno-istraživačkog rada, pomenuti urednici su na temu gore navedenu okupili dvedeset (20) autora i koautora koji su napisali svoje radove i koji su objedinjeni u štampani u Zbornik radova kao naučna publikacija. Knjiga sadrži petnaest (15) referata, devet iz oblasti Seksualne delikvencije i šest (6) iz oblasti Nasilja u porodici.

Na ovoj promociji Zbornika radova prisutnima se prvo obratio VD direktor ustanove Bojan Koprivica, koji je informisao prisutne o aktuelnom radu Zavoda, kao i o ranijem radu Zavoda kada je u pitanju uloga ove institucije u naučnoistraživačkom radu, ali i uopšteno kada je u pitanju rad Zavoda. Poslije direktorovog izlaganja, prisutnima se obratila Mr sci. med. dr Persa Gunjević, specijalista psihijatrije, koja je ujedno i autor jednog od radova iz domena Nasilja u porodici objavljenog u pomenutom Zborniku radova a koji je nastao u radu sa koautorom Ognjenom Pjano, master psihologom. Imenovana je prisutne upoznala sa sadržajem Zbornika radova, njegovom značaju u savremenim forenzičkim tokovima u psihijatriji, ali i sa strukturom rada, rezultatima retrospektivne studije koju su istraživači sproveli i zaključcima provedenog istraživanja.

Nakon dr Gunjević, prisutnima se obratio i Ognjen Pjano, master psiholog Zavoda, te istakao značaj naučnoistraživačkog rada JZU Zavoda za forenzičku psihijatriju Sokolac kao pionirskog u oblasti forenzičke psihologije. Pjano je istakao da Forenzički susreti i Zbornik radova predstavlja okosnicu naučnoistraživačke baze Zavoda, ali da psiholozi imaju podršku uprave Zavoda i stručnog tima u učestvovanju na naučno-stručnim konferencijama i van ovog konteksta.


Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *