Kontakt

  Adresa :  Podromanija bb, Sokolac, Republika Srpska, 71350 BiH

  Telefon:  057-400-040

  Faks:  057-444-858

  e-mail:  forenpsi@teol.net

Za listu mail kontakata kliknite OVDE


JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac