Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac: Obilježena godišnjica rada

Na jučerašnji dan, prije godinu dana, u Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac, počeli su da stižu prvi pacijenti. Tim povodom, prigodnim programom, radnici ove zdravstvene ustanove jučer su obilježili prvu godišnjicu rada.

Bojan Koprivica, koji je prije dva mjeseca stupio na funkciju vršioca dužnosti direktora Zavoda za forenzičku psihijatriju, istakao je da je ovo ujedno prilika da se sumira šta je učinjeno u proteklom periodu.

Prošle godine, u ovo vrijeme, imali smo nekoliko pacijenata, a danas ih ima šezdeset jedan. Na jednom muškom odjeljenju smještena su trideset dva, a na drugom dvadeset tri pacijenta. Nedavno smo formirali novo žensko odjeljenje, gdje trenuntno boravi šest pacijenata. Podsjećam da oni dolaze iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine, kako iz entiteta, tako i iz Distrikta Brčko – kazao je Koprivica.

U Zavodu za forenzičku psihijatriju susreću se sa određenim finansijskim problemima, ali novoimenovani direktor je optimista kada je riječ o rješavanju tih problema.

– Istina je da postoje neizmirene obaveze prema Poreskoj upravi. Međutim, činićemo sve da, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom pravde, do Nove Godine pokažemo vidljive rezultate u rješavanju tog problema – naveo je on.

Na početku rada, Zavod za forenziku susreo se i sa problemom nedostatka stručnog kadra, tačnije doktora specijalista za ovu vrstu ustanove, a Koprivica kaže da se još uvijek radi na rješavanju tih pitanja.

– Trenutno imamo osam doktora, od kojih je jedan stalno zaposlen, a ostali su sa privremenim ugovorima. Pozitivno je što pregovaramo sa dvije doktorice iz Sarajeva, koje su voljne da se pridruže našoj ustanovi, što bi trebalo biti uskoro realizovano. Imamo na raspolaganju trideset medicinskih sestara i petnaestak pomoćnih radnika za njegu bolesnika, što znači da većinski kadar čini medicinsko osoblje – dodao je on.

Novina u Zavodu za forenzičku psihijatriju Sokolac je što je od početka decembra organizovana i radno – okupaciona terapija.

Riječ je o zaključku koji je Vlada RS donijela 2015. godine, a koji podrazumijeva da prelaskom pacijenata iz Psihijatrijske bolnice Sokolac u ovu ustanovu pređe i višak radnika koji tamo ostane. Sada terapeuti iz Psihijatrije nastavljaju da vode radno – okupacionu terapiju sa pacijentima u Forenzici – objašnjava v.d. direktor Bojan Koprivica.

Ova rekreativna terapija za pacijente je zatvorenog tipa. U narednom periodu insistiraće se na organizovanju radno – okupacione terapije na otvorenom prostoru, ali to nije jedina aktivnost koja se pruža pacijentima.

– Raspolažemo dobro opremljenom fiskulturnom salom, gdje se pacijenti mogu baviti različitim sportovima, kao što su košarka, fudbal, odbojka, stoni – tenis. Nastojaćemo da uskoro opremimo biblioteku za koju već imamo predviđenu prostoriju, kako bi pacijenti slobodno vrijeme provodili na najboolji mogući način – istakao je Koprivica, i dodao da je najvažnije da su pacijenti zadovoljni, jer uslovi u zatvorima u kojima su bili ne mogu se porediti sa onim što imaju u Zavodu za forenzičku psihijatriju Sokolac.

Stavljanje u funkciju Forenzičke psihijatrije u Sokocu od ogromne je važnosti za sistem realizacije krivičnih sankcija BiH, jer se osobe kojima je neophodna stručna, medicinska pomoć, godinama nalaze u neadekvatnom smještaju u KP zavodima ili drugim ustanovama.

U izgradnju ovog Zavoda, Vlada Švajcarske je uložila 6.685.000 KM.

Izvor: http://www.opstinasokolac.net