Novosti

PREDSTAVLJANJE JZU ZAVOD ZA FORENZIČKU PSIHIJATRIJU SOKOLAC: Unaprijediti saradnju u cilju bolje iskorišćenosti kapaciteta JU Zavoda za forenzičku psihijatriju u Sokocu

Dana 27.09.2019. sa početkom u 11h u prostorijama Zavoda za forenzičku psihijatriju Sokolac održan je radni sastanak sa ciljem predstavljanja JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac. Organizatori sastanka su: Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Ambasada Švajcarske u Bosni i Hercegovini.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić otvorio je današnji sastanak, prisutnima se obratila i Ambasadorica Švajcarske u Bosni i Hercegovi Andrea Rauber Saxer.

VD direktora Zavoda za forenzičku psihijatriju Sokolac Bojan Koprivica, prezentovao je učesnicima sastanka rad Zavoda za forenzičku psihijatriju, od osnovanja ove ustanove pa do danas. Nakon izlaganja VD direktora Zavoda prisutnima se obratio i stručni saradnik Zavoda za forenzičku psihijatriju Sokolac profesor doktor Ratko Kovačević. Nakon prezentacije VD direktora Bojana Koprivice i profesora Ratka Kovačevića pokrenuta je diskusija među učesnicima radnog sastanka.

Učesnici su bili saglasni da forenzički pacijenti koji se trenutno nalaze u drugim ustanovama, koje nisu specijalizovane za njihovo zbrinjavanje, trebalo bi što prije smjestiti u Zavod za forenzičku psihijatriju u Sokocu. Riječ je o jedinstvenoj ustanovi, koja ispunjava sve uslove za adekvatan psihijatrijski tretman za osobe kojima su u krivičnom postupku izrečene mjere bezbjednosti, zaključeno je na danas održanom sastanku u ovoj ustanovi na kojem su učestvovali Alen Šeranić ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Andrea Rauber Sakser (Andrea Rauber Saxer), ambasador Švajcarske u Bosni i Hercegovini, predstavnici Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Ministarstva pravde Republike Srpske, Federalnog ministarstva pravde i Federalnog ministarstva zdravstva.

Učesnici sastanka su donijeli zaključke da će u narednom periodu održati radne sastanke sa predstavnicima sudova koje bi informisali o potrebama bolje iskorišćenosti kapaciteta Zavoda, takođe zaključeno je da će u narednom periodu održati sastanak sa predstavnicima Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, informisati sudije o potrebama forenzičkih pacijenata, kao i da se u narednom periodu razmotre mogućnosti izmjena zakonske regulative u domenu koji se odnosi na mjeru upućivanja lica na izdržavanje mjere obaveznog psihijatrijskog liječenja.

JZU „Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac“ je obnovljen i opremljen uz podršku Vlade Švajcarske, a za njegov rad je nadležno Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Otvaranjem JZU „Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac“ stečeni su uslovi za ispunjenje međunarodnih obaveza koje je preuzela Bosna i Hercegovina i odluke Suda u Strazburu da se osobama koje su krivična djela počinile u stanju smanjene uračunljivosti omogući adekvatan tretman u adekvatnoj ustanovi.

U okviru obilaska prostorija Zavoda učesnici ovog radnog sastanka su se uvjerili u vrlo dobre uslove i metodologiju rada Zavoda, a posebno dodatne aktivnosti u cilju bolje socijalizacije i kvalitetnijeg boravka pacijenata kroz radno-okupacionu terapiju.

Ministar Šeranić je poručio da će Zavod i dalje imati punu podršku Ministarstva zdravlja i sociajalne zaštite Republike Srpske u realizaciji planova ka proširenju usluga i poboljšanju uslova liječenja, a korak naprijed u reformi oblasti mentalnog zdravlja jeste i novi Zakon o mentalnom zdravlju koji će se uskoro naći u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

« 1 од 2 »

JZU „Zavod za forenzičku psihijatirju“ Sokolac 2019

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *