Načelnica odjeljenja za psihotične poremećaje Mr sc med. dr Gunjević Persa, psihijatar, prisustovala konferenciji „Oporavak od ovisnosti-pokret u politikama i praksi 2“

ĐANA LONČARICA, DIPL.PSIHOLOG,GEŠTALT I PORODIČNI PSIHOTERAPEUT I MR SC.MED. DR GUNJEVIĆ PERSA, PSIHIJATAR


„Na poziv Mulke Mujičić, Projekt Menadžera Proslavi Oporavak iz NVO za resocijalizaciju bivših ovisnika, dana 11.12.2017. godine, prisustvovala sam konferenciji „Oporavak od ovisnosti-preokret u politikama i praksi 2“, u zgradi Parlamenta BiH u Sarajevu.

Organizator konferencije je bila Nevladina organizacija za resocijalizaciju bivših ovisnika-Proslavi oporavak iz Sarajeva, uz podršku Odsjeka za suzbijanje zloupotrebe droga, koja djeluje pri Ministarstvu sigurnosti BiH. Konferencija je bila organizovana u sklopu trogodišnjeg projekta, „Biramo Oporavak“ i namijenjena je svim vladinim i nevladinim organizacijama, neformalnim grupama i pojedincima koji su uključeni u problematiku zloupotrebe droga.

Ovo je druga konferencija po redu u okviru navedenog projekta, a na jednom mjestu je objedinila  domaće i strane stručnjake i istraživače iz Švedske, Velike Britanije i Hrvatske i stručnjake iz Ministarstva sigurnosti BiH, RS i Hrvatske.

Sve prisutne na konferenciji je pozdravila Mulka Mujičić. U svom uvodnom izlaganju nas je upoznala da udruženje Proslavi Oporavak postoji od 2008. godine, te da su ga osnovali oporavljeni zavisnici, koji i sada čine bitan strukturni dio organizacije. S obzirom, da zavisnici nerado traže pomoć u zdravstvenim institucijama, djelovanje ove nevladine organizacije se zasniva na multidisciplinarnom pristupu, kombinaciji struke i iskustva, a usmjereno je ka motivaciji zavisnika za ulazak u proces oporavka, podršci u toku liječenja, pružanju pomoći pri resocijalizaciji zavisnika i kasnije podršci tokom apstinencije. Jedan dio aktivnosti ovog udruženja odnosi se na prevenciju razvoja zavisnosti među mladima.

Projekat „Biram Oporavak“ je na konferenciji predstavila Cecilija Hajzer iz NVO Proslavi Oporavak: ovaj trogodišnji projekat se provodi na području Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore a finansira ga Svjetska federacija za borbu protiv droga (WFAD). Naime, svaka od navedenih zemalja ima NVO koja ima aktivno učešće u ovom projektu a to su „Proslavi Oporavak“ iz BiH, „Izlazak“ iz Srbije i „Preporod“ iz Crne Gore. Neki od ciljeva ovog projekta su: podizanje svijesti o drogama, unapređenje servisa za pojedince i porodice pogođene problemom zavisnosti, koji će se provoditi kroz otvaranje savjetovališta, te web stranice www.biramooporavak.com ; otvaranjem besplatnih i anonimnih linija 0800-28000 za osobe koje su se našle u problemu zavisnosti i za njihove porodice, putem kojih im se pruža podrška, kao i potrebne informacije o mogućnostima liječenja zavisnika; povezivanje zavisnika putem interneta-foruma, na kojima izlaži jedni drugima svoja iskustva i ličnim primjerom, jedni drugima ukazuju na činjenicu da je oporavak moguć; istraživanje javnog mjenja, publikacije i konferencije. Najbitnije od svega jesta da se u osobi koja traži pomoć, probudi nada da je njihov oporavak i izlazak iz problema u kome su, moguć!

IZLAGANJE KONCEPTA OPORAVKA PREDSTAVNICE UREDA ZA DROGE REPUBLIKE HRVATSKE.PREDSJEDAVAJUĆI NA KONFERENCIJI S LIJEVA NA DESNO:MULKA MUHIČIĆ IZ NVO PROSLAVI OPORAVAK;OGNJEN ZEKIĆ IZ MINISTARSTVA SIGURNOSTI BIH;JOVAN BULAJIĆ IZ UDRUGE PREPOROD IZ CRNE GORE;LINDA NILSSON IZ ŠVEDSKE ISPRED SVJETSKE ORGANIZACIJE ZA BORBU PROTIV DROGE i DR JOSS IZ VELIKE BRITANIJE.

Među stranim izlagačima posebnu pažnju je izazvalo izlaganje Linde Nilsson iz Švedske, koja je govorila ispred Svjetske Federacije za borbu protiv droga. Jedan od velikih problema koji je aktuelan u svijetu je legalizacija korištenja kanabisa, u sve većem broju zemalja širom planete. Zastrašujuće su reklame u pojedinim evropskim zemljama u kojima je legalna upotreba marihuane tipa: „Kupiš dva džointa, treći dobiješ besplatno“ a još je strašnija prodaja gumenih bombona, koje su primamljivog izgleda za malu djecu a u sebi sadrže THC, tj. Marihuanu. Stav SZO je da kanabis ne treba legalizovati za rekreativne svrhe!

Na mene, kao ljekara kliničara veliki utisak je ostavilo predavanje „Proces oporavka iz perspektive stručnjaka sa klinike“ od dr Joss Bray iz Velike Britanije. Prema imenovanom ljekaru sam početak liječenja je početak koji predstavlja oporavak, a oporavak je individualno putovanje, traje jako dugo a u suštini znači za njega „živjeti život na bolji način-bolji život“. Tretman omogućava zavisnicima da krenu naprijed i da žive bolji život. Nada je jako važna! Ako potrošite jednu funtu na tretman zavisnika vrate vam se 2,5 funte i to je oporavak u ekonomskom smislu, u Velikoj Britaniji! Pružanjem stručnog tretmana štedite novac! Ljudi uglavnom ne mare za narkomane, posebno one koji su u problemu sa zakonom i koji su na samom dnu dna! Ako slušamo ljude kojima je potrebna pomoć  oni će nam sami vrlo dobro reći kako ćemo im pomoći.  Odnos između terapeuta i pacijenta je ključan, a u timu za rad sa narkomanima pored ljekara značajnu ulogu ima i socijalni radnik. U radu sa narkomanima moramo biti dovoljno stručni ali moramo  posjedovati i empatiju. Kada se završi tretman narkomana veliki problem je kada ti ljudi nemaju smještaj tj.nemaju gdje da se vrate i to je beznadežna situacija! Ljudi u Velikoj Britaniji se teško vraćaju ili se ne vraćaju u svoje porodice. Po završetku tretmana zavisnicima je potrebno zaposlenje, svrsishodna aktivnost, potrebni su im ljudi koji će ih podržati i potrebno im je ozdravljenje pokidanih veza sa porodicom. Samo skidanje sa narkotika, neće imati dugotrajni efekat. S druge strane, u Velikoj Britaniji, jedan broj bivših heroinskih zavisnika, jako dugo i dobro žive dok su na metadonskoj terapiji! Što se tiče stručnog dijela u tretmanu narkomanskih zavisnika u UK je sve regulisano i opisano u tkz. Narandžastim smjernicama iz 2017. godine (THE ORANGE GUIDELINES). Sve je sažeto na 300 strana a ideje koje u njima stoje su zasnovane na dokazima!

Gosti iz Hrvatske su predstavili nacionalni model tretmana i resocijalizacije zavisnika od opijata.

Svi prisutni na ovom skupu su popunili formular sa ličnim podacima, podacima organizacija iz kojih dolaze uz kratak opis servisa koje nude te organizacije. Sve navedeno je veoma bitno kada je u pitanju stvaranje mreže među svim organizacijama i pojednicima, koji su prisustvovali konferenciji i koji su na bilo koji način uključeni u problematiku zloupotrebe droga, a to je ujedno bio jedan od ciljeva ove konferencije“

Mr sc. med. dr Gunjević Persa, psihijatar


Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *