JU NARODNA BIBLIOTEKA “VUK KARADŽIĆ“ KRAGUJEVAC POKLONILA KNJIGE ZAVODU

Posted on

Broj pregleda : 223 JZU Narodna biblioteka „Vuk Karadžić“ Kragujevac 29.08.2019. godine poklonila je Zavodu za forenzičku psihijatriju Sokolac 14 paketa knjiga koje će obogatiti knjižni fond biblioteke Zavoda za forenzičku psihijatriju i naprijediti radno-okupacionu terapiju. Takođe,  Dara Janković, šef odsjeka za rehabilitaciju Zavoda za forenzičku psihijatriju Sokolac i direktor Narodne biblioteka „Vuk Karažić“ Kragujevac, […]