Radnici odsjeka za rehabilitaciju i resocijalizaciju JZU „Zavoda za forenzičku psihijatriju“ prisustvovali trodnevnoj obuci

Posted on

Broj pregleda : 405 U okviru radionice „Jačanje kapaciteta osoblja za proširenje rehabilitacionih usluga u okviru okupacione terapije“ vrši se dodatna obuka okupacionih terapeuta u izradi kozmetičkih i higijenskih sredstava u svrhu jačanja kompetencija okupacionih terapeuta  BuH u radu sa klijentima sa teškim mentalnim poteškoćama. U pitanju je trodnevna radionica za osoblje i pacijente Psihijatrijske […]