PREDSTAVLJANJE JZU ZAVOD ZA FORENZIČKU PSIHIJATRIJU SOKOLAC: Unaprijediti saradnju u cilju bolje iskorišćenosti kapaciteta JU Zavoda za forenzičku psihijatriju u Sokocu

Posted on

Broj pregleda : 683 Dana 27.09.2019. sa početkom u 11h u prostorijama Zavoda za forenzičku psihijatriju Sokolac održan je radni sastanak sa ciljem predstavljanja JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac. Organizatori sastanka su: Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Ambasada Švajcarske u Bosni i Hercegovini. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić otvorio […]